• slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
Poruka
 • EU e-Privacy Directive

  This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

  View e-Privacy Directive Documents

  You have declined cookies. This decision can be reversed.
Filter

Izmjena snižene porezne stope sa 10% na 13%

11.12.2013. na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 148/13) kojim se snižena stopa od 10% zamijenjuje poreznom stopom 13%.

Izmjena porezne stope sa 10% na 13% stupa na snagu 01. siječnja 2014. a obuhvaća:

 •   usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične najmjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora, iznajmljivanje prostora u kampovima za odmor ili u mjestima određenim za kampiranje te smještaj u plovnim objektima nautičkog turizma
 • usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima
 • novine i časopise novinskog nakldnika koji ima status medija te novine i časopise nakladnika za koje ne postoji obveza donošenja statuta medija prema posebnom propisu, osim onih iz stavka 2. točke g) ovoga članka, otisnute na papiru koji izlaze periodično te osim onih koji u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju
 • jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla
 • dječju hranu i prerađenu hranu na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu
 • isporuku vode, osim vode koja se stavlja na tržište u bocama ili u drugoj ambalaži
 • bijeli šećer od trske i šećerne repe koji se na tržište stavlja u kristalnom obliku
 • ulaznice za koncerte

                                                Vaš MKD - BIRO d.o.o.

Izmjena minimalne plaće od 01.01.2014.

u Narodnim novinama br. 156/13 izdana je Uredba o visini minimalne plaće kojom je utvrđena minimalna plaća za radoblje 01.01.2014. do 31.12.2014. u visini 3.017,61 kn.
Novi iznos minimalne plaće primjenjuje se od 01.01.2014., odnosno za isplatu plaće za siječanj.

                                                                              Vaš MKD – BIRO d.o.o.

Promjena stope doprinosa za zdravstveno osguranje s 13% na 15%

21. ožujka 2014. na 12. sjednici Hrvatskog sabora po hitnoj proceduri je donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima.

{pub}Za više informacija registrirajte se.{/pub}


{reg}Izmjene se objavljene u Narodnim novinama br. 41/14, a odnose na:
•    obvezu obračuna doprinosa za zdravstveno osiguranje po stopi od 15% na bruto plaću ostvarenu u travnju
•    obvezu obračuna doprinosa za zdravstveno osiguranje po stopi 15% s osnove obračuna poreza na dohodak na način propisan za drugi dohodak a ostvarene u travnju


Za obveze doprinosa prema primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak na temelju dužničko – vjerovničkog odnosa nastalog do 31. ožujka 2014., kod kojeg je nastala obveza primjenjivat će se stopa doprinosa od 13%.

                                                                          Vaš MKD – BIRO d.o.o.{/reg}

Korištenje godišnjeg odmora

Bliži se vrijeme godišnjih odmora pa u skladu s time dostavljamo vam par informacija vezanih u isto.
Svaki poslodavac sam određuje pravila vezana uz korištenje godišnjeg odmora okvirom odnosno aktom o pravima i obvezama iz radnog odnosa (kolektivnim ugovorom, Pravilnikom o radu, Ugovorom o radu). No Zakonom o radu (NN br. 149/09) propisani su minimalni zahtjevi kojih se poslodavac mora pridržavati.

Minimalni zahtjevi vezani uz korištenje godišnjeg odmora iz Zakona o radu su slijedeći.
•    godišnji odmor traje najmanje četiri tjedna
•    dani korištenja godišnjeg odmora se računaju prema redovnom rasporedu rada ( ukoliko radnik radi pet dana u tjednu ima pravo na minimalno 20 radnih dana godišnjeg odmora, sukladno tome ukoliko radnik radi šest dana u tjednu ima pravo na minimalno 24 dana godišnjeg odmora)
•    dulje trajanje godišnjeg odmora može se propisati ranije spomenutim aktima
•    ukoliko se godišnji odmor koristi u više navrata, dio godišnjeg odmora se treba iskoristiti najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju, dok se ostatak može iskoristiti po potrebi
•    preostali neiskorišteni dio godišnjeg odmora mora se iskoristiti do 30.6. tekuće godine
•    raspored za korištenje godišnjih odmora mora se donijeti najkasnije do 30.6. za tekuću godinu, te radnici moraju biti obaviješteni o donesenom rasporedu najmanje 15 dana prije početka korištenja istog
•    u slučaju raskida radnog odnosa poslodavac je dužan radniku isplatiti naknadu za neiskorišten godišnji odmor (navedeno se odnose na sve oblike raskida radnog odnosa). Ukoliko nije utvrđena naknada za neiskorišteni godišnji odmor nekim od akata, naknada se utvrđuje kao prosjek plaća isplaćenih u protekla tri mjeseca (u prosjek plaća ulaze redovna plaća i dodaci na plaću)
•    novozaposleni radnik stječe pravo na godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidnog rada kod poslodavca (ali samo u slučaju da mu je to prvo radno mjesto ili je prošlo više od 8 dana između dva radna odnosa). U slučaju otkaza unutar prvih šest mjeseci, poslodavac je dužan isplatiti naknadu razmjernu broju dana godišnjeg odmora
•    Razmjerni broj dana GO = (broj dana GO za cijelu god)/12 x navršeni mjeseci rada

                                                          Vaš MKD – BIRO d.o.o.

 

Porez na dohodak od kapitala na udjele u dobitku

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak od 23.2.2012. uvedeno je 1.3.2012. oporezivanje dobitka (dividendi) ostvarenih u razdoblju od 2001. do 31.12.2011.

S obzirom na to da je navedena izmjena bila retrogradna primjena Zakona koju Ustav RH ne dopušta, Ustavni sud je donio 3.4.2013. Rješnje kojim „privremeno obustavlja izvršenje svih pojedinačnih akata i radnji Porezne uprave i Ministarstva financija i drugih adresata vezanih uz naplatu poreza na dohodak svim obveznicima poreza na dohodak koji su taj dohodak ostvarili na temelju dividendi i udjela u kapitalu ostvaren do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak...“

 

Treba napomenuti da navedeno Rješenje Ustavnog suda RH još nije konačno, ali prema njemu se nebi trebao plaćati predujam poreza na dohodak po osnovi dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu koji se isplaćuje iz dobiti koja je ostvarena do 1. ožujka 2012.

 

Do donošenja konačnog Rješenja Ustavnog suda RH ostaje neizvjesno mogu li se neoporezivo isplaćivati dobitci (dividende) ostvrene u razdoblju 2001. do 2011. godine.

Mišljenje je dano pod brojem 513-07 21-01/13-3 od 16.4.2013. 

 

Sa donošenjem konačnog Rješenja Ustavnog suda RH biti ćete dodatno obavješteni.

 

 

 

                                                              Vaš MKD-BIRO d.o.o.

Minimalna plaća od 1.6.2013.

U Narodnim novinama br. 51/13 objavljena je Uredba o visini minimalne plaće.

Navedenom Uredbom propisana je svota minimalne bruto plaće u iznosu od 2.984,78 kn.
Nova svota minimalne plaće počet će se primjenjivati od 1. lipnja 2013. do 31. prosinaca 2013.

                                                                      Vaš MKD-BIRO d.o.o.

Minimalni novčani iznosi potrebni za mjesečno uzdržavanje djeteta

Roditelj koji ne živi s djetetom dužan je platiti  za mjesečno uzdržavanje djeteta. Minimalni iznos za uzdržavanje djeteta određuje se u postotku od prosječne mjesečne plaće po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj koja je u 2012. godini iznosila 5.478,00 kn.

Državni zavod za statistiku je u Prioćenju broj 9.1.1/12, 28. veljače 2013. godine objavio da minimalni iznosi za uzdržavenje djeteta u 2013. godini iznose:

 • za dijete do 6 godina 17%  prosječne plaće = 931,26 kn
 • za dijete od 7 do 12 godina 20% prosječne plaće = 1.095,60 kn
 • za dijete od 13 do 18 godina 22% prosječne plaće 0 1.205,16 kn

Navedeni minimalni novčani iznosi za uzdržavanje dijeteta stupaju na snagu 1. travnja 2013. godine.

                                Vaš MKD-BIRO d.o.o.

Copyright © 2020 MKD-biro. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom (GPL).